Tombola – textil bild i ständig rörelse.
Gruvdrift – bildväv med inspiration från Nya Lapphyttan, Norberg.